حرکات اصلاحی در سندروم دکرون

حرکات اصلاحی در سندروم دکرون

تمرکز اصلی انجام حرکات اصلاحی در سندروم دکرون کاهش یا از بین بردن تحریک تاندون های شست و مچ دست است. فیزیوتراپیست ها نحوه انجام حرکات اصلاحی را به فرد بیمار آموزش می دهند و پیشنهاداتی در مورد استفاده از وضعیت مناسب بدن و وضعیت مچ دست ارائه می دهند، همچنین به فرد دچار سندروم دکرون کمک می کنند تا راه هایی را برای انجام وظایف خود بیابند که با اعمال کمترین فشار ممکن بر انگشت شست و مچ دست کارهای روزمره خود را به انجام رسانند.

اهداف انجام حرکات اصلاحی در سندروم دکرون

  • کاهش درد
  • بهبود دامنه حرکتی 
  • کاهش التهاب
  • بهبود عملکرد
  • جلوگیری از عود علائم بیماری

اگر تمرینات به صورت منظم و صحیح انجام گیرد باید ظرف 4 تا 6 هفته پس از شروع تمرینات اصلاحی، بهبودی مشاهده شود. باید توجه داشت که فرد باید این تمرینات را هنگامی انجام دهد که حرکت دادن دست در زمان انجام حرکات اصلاحی دردناک نباشد.

علت بروز سندروم دکرون و روش های تشخیص آن

تمرینات ورزشی مناسب در درمان سندروم دکرون 

کشش مخالف: دست خود را روی میز قرار دهید، کف دست را بالا ببرید. با نوک انگشت شست خود، نوک انگشت کوچک خود لمس کنید. این وضعیت را به مدت 6 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید. این حرکت را 10 بار در روز تکرار کنید.

کشش مچ دست: با دست سالم پشت دست آسیب دیده را  به سمت مچ دست فشار دهید تا به خم شدن مچ کمک کند. دست ها را به مدت  15 تا 30 ثانیه در همان حالت نگه دارید. سپس با فشار دادن انگشتان در جهت مخالف حرکت اولیه، به سمت عقب بکشید. دست ها را به مدت 15 تا 30 ثانیه در این حالت نگه دارید. در طول این تمرین، بازو و آرنج را در سمت آسیب دیده به صورت صاف نگه دارید. این تمرین را 3 نوبت در روز انجام دهید.

خم کردن مچ دست: یک قوطی کنسرو یا دسته چکش را در دست خود بگیرید به طوری که کف دست به سمت بالا باشد. مچ دست خود را به سمت بالا خم کنید. به آرامی وزنه را پایین بیاورید و به حالت اولیه برگردید. این حرکت را در 2 نوبت 15 تایی انجام دهید. به تدریج وزن قوطی یا وزنه ای را که در دست دارید افزایش دهید.

تقویت انحراف شعاعی مچ دست به سمت استخوان رادیال: مچ دست خود را به پهلو قرار دهید بطوری که شست به سمت بالا قرار گیرد. یک قوطی کنسرو یا یک دسته چکش را در دست بگیرید و به آرامی مچ دست خود را به سمت بالا خم کنید، بطوری که انگشت شست به سمت بالا باشد. به آرامی دست را به حالت اولیه برگردانید. در طول این تمرین ساعد خود را حرکت ندهید. این حرکت را در 2 نوبت 15 تایی انجام دهید.

اکستنشن مچ: یک قوطی کنسرو یا دسته چکش را طوری در دست بگیرید که کف دستتان رو به پایین باشد. به آرامی مچ دست خود را به سمت بالا خم کنید. به آرامی وزنه را پایین بیاورید و در موقعیت اولیه قرار دهید. این حرکت را در 2 نوبت 15 تایی انجام دهید. به تدریج وزن جسمی را که در دست دارید افزایش دهید.

تقویت گرفتن: یک توپ لاستیکی نرم را در کف دست خود قرار دهید و با انگشتان فشار دهید و فشار را به مدت 5 ثانیه نگه دارید. این حرکت را در 2 نوبت 15 تایی انجام دهید.

فنر انگشتی: یک کش لاستیکی بزرگ را در قسمت بیرونی شست و انگشتان خود قرار دهید. انگشتان خود را باز کنید تا نوار لاستیکی کشیده شود. این حرکت را در 2 نوبت 15 تایی انجام دهید.

تمرینات ورزشی مناسب در درمان سندروم دکرون 

نکات ایمنی در هنگام انجام حرکات اصلاحی در سندروم دکرون

  • حرکات اصلاحی باید تحت نظارت پزشک یا فیزیوتراپیست انجام گیرد تا از ایجاد آسیب شدیدتر که می تواتد ناشی از انجام حرکات غلط باشد، جلوگیری شود.
  • حرکات کششی باید تا آستانه تحمل فرد انجام گیرد و خارج از این محدوده صورت نگیرد.
  • اطمینان حاصل شود که از انجام هر گونه حرکات تند خودداری شود.
  • حرکات بصورت یکنواخت، آهسته و صاف انجام گیرد.
  • اگر انجام حرکات باعث ایجاد درد در بیمار شود باید انجام تمرینات متوقف شود تا از ایجاد آسیب و التهاب بیشتر جلوگیری شود.

خدمات کلینیک پاسارگاد در سندرم دکرون

جمع بندی

اگرچه روش های درمانی متعددی برای کاهش درد و التهاب در بیمار مبتلا به سندروم دکرون وجود دارد، اما در کنار همه روش های درمانی، نشان داده شده است که تمرینات تقویتی و انجام حرکات اصلاحی در سندروم دکرون اگر پس از دریافت آموزش صحیح و تحت نظارت پزشک یا فیزیوتراپیست و به صورت صحیح انجام گیرد، روند بهبودی را تسریع کرده و علائم بیماری را تا حد زیادی کاهش می دهد. بعلاوه می تواند احتمال عود بیماری را به میزان چشمگیری کاهش دهد.

X